:: دوره 26، شماره 101 - ( 1-1396 ) ::
جلد 26 شماره 101 صفحات 36-45 برگشت به فهرست نسخه ها
دلیریوم پس از جراحی قلب باز: نقش پریشانی و افسردگی پیش از جراحی در بروز آن
دکتر ارسلان سالاری، دکتر طلوع حسندخت، دکتر حیدر دادخواه تیرانی، اعظم نوری سعید، آرزو جوادزاده مقتدر*
داشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (1694 مشاهده)

مقدمه: دلیریوم یکی از عوارض مهم و شایع پس از جراحی قلب است.

هدف: تعیین فراوانی دلیریوم پس از جراحی قلب در موارد با پریشانی و افسردگی پیش از جراحی.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی بر 108 بیمار کاندید جراحی قلب الکتیو مراجعه کننده به بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت صورت گرفت. پرسشنامه افسردگی و پریشانی بیمارستانی‌، اضطراب موقعیتی خصیصه‌ای اشپیلبرگر و پرسشنامه بررسی وضعیت شناختی بیماران پیش از جراحی چک لیست غربالگری دلیریوم طی سه روز بعد از آن استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با آمار توصیفی (توزیع فراوانی،میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی (تی مستقل و کای اسکوئر) واکاری شد. ‌

نتایج: بروز دلیریوم در سه روز پس از جراحی به طور متوسط 38% گزارش شد. میانگین سنی در موارد با دلیریوم تفاوت معنی‌داری با گروه بدون دلیریوم نداشت. فراوانی دلیریوم بر پایه گروه‌های جنسی‌، تحصیل، شرایط زندگی، تاهل و ابتلای به دیابت اختلاف معنی‌دار نداشت(p>0/05) ‌اضطراب موقعیتی و خصیصیه‌ای به ترتیب در 72% و 65% از بیماران گزارش شد. فراوانی دلیریوم در بیماران با اضطراب موقعیتی و خصیصه‌ای، پریشانی و افسردگی بیمارستانی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری با گروه بدون این اختلال نداشت (p>0/05) 31% د‌رصد بیماران در ابتدای مطالعه درجاتی اختلال شناختی خفیف را گزارش کردند که بروز دلیریوم در این گروه تفاوت معنی‌داری با موارد سالم نداشت.

نتیجه گیری: به رغم درصد چشمگیر پریشانی و افسردگی در همه بیماران پیش از جراحی، بروز دلیریوم در این گروه بیش از موارد بدون اختلال نبود.

واژه‌های کلیدی: پریشانی، افسردگی، بای پس عروق کرونر، دلیریوم
متن کامل [PDF 230 kb]   (525 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۱۰


XML   English Abstract   Print


دوره 26، شماره 101 - ( 1-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها