:: دوره 26، شماره 103 و 103 - ( 7-1396 ) ::
جلد 26 شماره 103 و 103 صفحات 37-45 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه باور‌های مذهبی و راهبردهای رویارویی با استرس در تاب‌آوری روانی و رضایت‌مندی زناشویی همسران جانباز
دکترلیلا مقتدر
استادیار گروه روانشناسی، واحد رشت، ‌دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (1361 مشاهده)
مقدمه: با وجود پژوهش بر تأثیر متغیرهای روانشناختی متعدد بر کیفیت زندگی جانبازان، نقش باور‌های مذهبی و راهبردهای مقابله با استرس کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.
هدف: ‌پیش‌بینی نقش باورهای مذهبی و راهبردهای مقابله با استرس در تاب‌آوری روانی ورضایت زناشویی در همسران جانباز شهر رشت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی و نوع آن همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه همسران جانباز بود. حجم نمونه 175نفر از زنان دارای همسر جانبازشهرستان رشت در سال 1395 بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از چهار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه‌های پژوهش دربرگیرنده مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت‌(1963)، پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر(1990)‌، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون(1991) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. برای واکاوی داده‌های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم‌افزار spss نسخه 21 بهره گرفته شد.
نتایج: نگرش مذهبی(001/0‌p<) و راهبرد مقابله با استرس با تاب‌آوری روانی و رضایت زناشویی همسران جانباز رابطه دارد(001/0‌p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه متغیرهای روانشناختی مطرح شده و نقش مهم رضایت زناشویی در کیفیت زندگی و مقابله با مشکلات زندگی با فرد جانباز، برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط ارگان می‌تواند سبب افزایش امنیت و آرامش در خانواده جانبازان شود.
واژه‌های کلیدی: باور مذهبی، مهارت‌های مقابله‌ای‌، تاب‌آوری، رضایت زناشویی
متن کامل [PDF 181 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۷


XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 103 و 103 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها