دوره 27، شماره 106 - ( 4-1397 )                   جلد 27 شماره 106 صفحات 9-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1773 مشاهده)
مقدمه: اضطراب ‌‌دندانپزشکی یکی‌از دلایل مهم پرهیز افراد از تیمار دندانپزشکی بوده و در درازمدت از میزان بهداشت دهان و دندان و نیز کیفیت زندگی فرد می‌کاهد. از سوی‌دیگر رخ دادن اضطراب در مراجعان و تکرار آن در معاینه بیماران، بر کارایی دندانپزشکان ‌‌نیز اثر می‌گذارد.
هدف: تعیین میزان اضطراب‌‌ دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بالغ مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ‌‌سال‌‌ 1394و 1395.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه‌گیری به صورت تصادفی بر‌‌ 200 مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1395 انجام شد‌. برای کسب داده‌ها از چهار فرم پرسش‌نامه‌ای 1- رضایت‌نامه مراجعه‌کننده، 2- ویژگی‌های فردی و دیگر شاخص‌های پژوهش و عوامل مرتبط، 3- پرسش‌نامه اضطراب دندانپزشکی (Corah (DAS)) و 4- پرسش‌نامه رضایت‌مندی فردی از کیفیت زندگی (MC. Grath) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و ‌بکارگیری آزمون‌های آماری تی، تحلیل واریانس ANOVA‌، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی‌دار‌ 05/0‌<p واکاوی شد.
نتایج: از 200 مراجعه‌کننده 83 نفر(5/41%) اضطراب خفیف، 78 نفر(39%) اضطراب متوسط و 39 نفر(5/19%) اضطراب شدید داشتند. در این مطالعه زنان نسبت به مردان، مراجعه و نیز اضطراب بیشتری داشتند. در این مرکز بین اضطراب و رضایت‌مندی از کیفیت زندگی رابطه وجود داشت‌ به طوری که افرادی که از کیفیت زندگی خود رضایت‌مندی داشتند دارای اضطراب کمتری بودند.
نتیجه‌گیری: بیشتر مراجعان دچار اضطراب ‌دندانپزشکی بودند. همچنین، نتایج نشان‌دهنده رابطه معنی‌دار‌ بین اضطراب‌‌ دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن مانند جنس‌، سن، تحصیلات، رضایت‌مندی فرد از زندگی، تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشکی و غیره بود.
 
متن کامل [PDF 193 kb]   (453 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۰