دوره 27، شماره 107 - ( 8-1397 )                   جلد 27 شماره 107 صفحات 69-79 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (935 مشاهده)
چکیده
مقدمه: دﻳﺎﺑﺖ یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک در سراسر جهان است که با تغییر‌ بیوشیمی‌، فیزیولوژی و آسیب‌شناسی کبد‌‌ ارتباط دارد. از دلایل عمده آسیب کبدی در این بیماری، افزایش میزان عوامل التهابی و اکسیدانی در شرایط هیپرگلیسمی است. بنابراین با توجه به خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد‌التهابی آتورواستاتین و سولفات روی این مطالعه‌‌ برای بررسی اثر‌ ترکیب‌ آتورواستاتین و سولفات روی بر کارکرد و بافت‌شناسی کبد در رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
هدف: ارزیابی سودمندی تیمار ترکیبی بر عملکرد و بافت شناسی کبد در شرایط هیپرگلیسمی با داروهایی که هر یک به تنهایی نیز بر بیماران دیابتی موثر‌‌ند.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 50 رت ماده نژاد ویستار در 5 گروه 10 تایی: یک گروه شاهد سالم و چهار گروه دیابتی (گروه شاهد دیابتی، دیابتی تیمار شده با mg/kg20 آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با mg/kg 30 سولفات روی و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دوز آتورواستاتین(mg/kg 10) و سولفات روی(mg/kg 15)‌‌ بکار رفت. اﻟﻘﺎی دﻳﺎﺑﺖ در رت‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ  mg/kg60 استرپتوزوتوسین و‌ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﻣـﺪت یک ماه ‌ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ انجام شد. در پایان آزمایش، عوامل بیوشیمی‌ شاخص عملکرد کبد دربردارنده آنزیم‌های آلانین‌آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات‌آمینو ترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، بیلی‌روبین‌، آلبومین و پروتئین توتال در سرم اندازه‌گیری شدند. برای آسیب‌شناسی بافت کبد نیز برش‌هایی با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین_ائوزین، برپایه روش‌های معمول تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه شد. در پایان، داده‌ها از دید آماری با آزمون ANOVA و Tukey ‌واکاوی شد.
نتایج: میزان آنزیم‌های ALT، AST، ALP و بیلی‌روبین به صورت معنی‌دار‌ در سرم جانوران دیابتی افزایش و آلبومین و پروتئین توتال کاهش یافت و تنها تیمار با ترکیبی از نیم دوز آتورواستاتین و سولفات روی، نسبت به تجویز دوز کامل آنها به تنهایی‌ به دلیل اثر هم‌افزایی سبب کاهش معنی‌دار‌( 05/0p< )‌‌ در سطح آنزیم‌های نامبرده، بیلی‌روبین و افزایش معنی‌دار پروتئین توتال و آلبومین در گروه‌های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی شد. مطالعات بافت‌شناسی کبد نیز این نتایج را تایید کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمایش‌های آنزیمی و تغییر‌ هیستوپاتولوژی‌ کبد نشان داد که ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی اثر بهتری در کنترل آسیب و اختلال‌ کبدی ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو در رت‌های دیابتی دارد.
متن کامل [PDF 404 kb]   (292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۸/۶