دوره 16، شماره 63 - ( 7-1386 )                   جلد 16 شماره 63 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (7904 مشاهده)
چکیده مقدمه: اکسید نیتریک به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم قادر است خواص الکتروفیزیولوژی قلب را متاًثر کند. از طرف دیگر آنزیم‌های سازنده اکسید نیتریک در گره دهلیزی- بطنی نشان داده شدند. بررسی‌های مختلف نشانگر اثر کاهنده فشار خون و ضد ایسکمی زعفران است. هدف: تعیین اثرات عصاره هیدرو الکلی زعفران بر خواص پایه و کارکردی گره دهلیزی- بطنی و نقش نیتریک اکسید در مکانیسم اثرات زعفران مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی خرگوش‌های نر نژاد نیوزیلندی با روش پرفوزیون گره دهلیزی- بطنی ایزوله در شرایط آزمایشگاهی مناسب و در 3 گروه جداگانه بررسی شدند. در گروه اول(20 (N= به صورت قبل و بعد، عصاره هیدرو الکلی گیاه زعفران ( (Crocus sativusبا غلظت mg/l‌ 2-10×19 برای بررسی خواص الکتروفیزولوژی گره دهلیزی- بطنی خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه دوم زعفران در حضورl-name با غلظت 75 میکرومول(6N=) و در گروه سوم وراپامیل1/0 میکرومول(6 N=) آزمایش شدند. متغیرهای اصلی در این آزمایش شامل زمان هدایت دهلیزی-گره‌ای، ونکباخ و زمان تحریک ناپذیری مؤثر وکارکردی بودند. تغییر متغیرهای فوق به صورت فعال و دیجیتال با بورد آنالوگ به دیجیتال و با نرم افزار(AV node pack) اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج نشانگر اثرمهارکننده عصاره هیدرو الکلی زعفران بر پارامترهای الکتروفیزولوژی پایه(زمان هدایت دهلیزی-گره‌ای، ونکباخ و زمان تحریک ناپذیری کارکردی) و کارکردی(تسهیل و خستگی) گره دهلیزی- بطنی است. به‌طوریکه زمان هدایت دهلیزی-گره ای از 4±4/32 به 4±7/41 و زمان FRP از 3±6/157 به4±7/163 میلی ثانیه افزایش معنی‌دار نشان داد. همچنین میزان تسهیل از 9/0± 2/6 به 1/1±8/9 و میزان خستگی از 3/0± 9/5 به 1±1/11 افزایش معنی‌دار داشت. مهارکننده آنزیمNOS (L-Name) اثر زعفران را بر زمان هدایت گره دهلیزی-گره ای و تحریک ناپذیری کارکردی از بین می‌برد. نتیجه‌ گیری: عصاره هیدرو الکلی زعفران با افزایش زمان هدایت و تحریک نا پذیری کارکردی می‌تواند به عنوان داروی ضد آریتمی بکار رود. مکانیسم اثر این گیاه حداقل در بخشی از مسیر نیترینرژیک اعمال می‌شود.
متن کامل [DOC 299 kb]   (2335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۴ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۴ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۴