دوره 21، شماره 83 - ( 7-1391 )                   جلد 21 شماره 83 صفحات 86-94 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (6186 مشاهده)
چکیده مقدمه: از عمده‌‌ترین مشکلات پس از اعمال جراحی، کنترل درد بیماران است. درد کنترل نشده می‌‌تواند منجر به عوارضی مثل افزایش انعقادپذیری، افزایش مصرف اکسیژن میوکارد تضعیف یا مهار سیستم تنفسی شود. برای کنترل درد بعد از عمل، روش‌‌های متعددی وجود دارد که از بین آن‌‌ها روش‌‌های موضعی به دلیل عوارض کمتر نسبت به سایر روش‌‌ها مثل مخدرها و روش‌‌های نورواگزیال امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. هدف: مقایسه تأثیر تزریق مارکایین %25/0 با لیدوکایین %2 در محل برش جراحی در کنترل درد بیماران پس از جراحی سزارین مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 90 زن با حاملگی اول و ترم پس از اخذ رضایت آگاهانه، به صورت تصادفی به 3 گروه 30 نفره تقسیم شدند. تمام بیماران تحت بی‌‌حسی اسپاینال قرار گرفتند. در انتهای عمل، در گروه اول 10 سی‌‌سی مارکائین 25/0% به اضافه ی 20 سی سی نرمال‌سالین، در گروه دوم 10 سی‌سی لیدوکائین 2% به اضافه‌‌ی 20 سی‌‌سی نرمال‌‌سالین و در گروه سوم همان حجم نرمال سالین در لایه‌های مختلف شکم (پریتوئن،عضله و زیر جلد) تزریق گردید. شدت درد بیماران پس از عمل در ساعات 1، 2، 3، 4، 8 و12 توسط مقیاس دیداری درد(VAS) و زمان تجویز اولین دوز شیاف دیکلوفناک و میانگین مقدار مصرف آن در ساعات مذکور، در گروه‌های مختلف اندازه‌‌گیری و مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل نهایی از نرم‌‌افزار آماری SPSS وروش‌های آنالیزONE WAY ANOVA وRepeated Measure، General linear model و آزمون تعقیبی Tukeyاستفاده شد(05/0 P< به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد). نتایج: میانگین شدت درد در ساعات 4و3و2و1 در گروه مارکائین بترتیب 33/3 ،46/3 ،6/3 ،33/3 و در گروه لیدوکائین بترتیب 4/4، 8/4، 16/4، 56/3 و در گروه نرمال‌سالین 43/5، 66/5 ،3/5،06/4 بود. میانگین زمان تجویز اولین دوز شیاف دیکلوفناک در گروه مارکائین 56/2، لیدوکائین 53/2 و در نرمال‌سالین 53/1 بود. با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس One Way ANOVA تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین VAS کل طی 12ساعت در سه گروه وجود داشت (0001/0< P) و در تمام ساعات مذکور گروه مارکایین کمترین میزان درد را داشت. نتیجه‌‌گیری: تزریق موضعی مارکایین 25/0% در محل برش جراحی سزارین نسبت به لیدوکایین 2% می‌‌تواند سبب کاهش شدت درد در ساعات اولیه پس از جراحی و نیز نیاز کمتر به مصرف مسکن شود.
متن کامل [PDF 280 kb]   (1980 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۱/۲۴