مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- راهنماهای اخلاقی حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی
راهنماهای اخلاقی حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.137.52.fa
برگشت به اصل مطلب