مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر می‌شود و هدف آن ارتقای دانش پزشکان، محققین و سایر حرف بهداشتی توسط انتشار جدیدترین مطالعات علمی می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب