مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اخبار نشریه
تغییر شماره تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع می رساند شماره تماس جدید دفتر مجله 01333362547 می باشد
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.43.28.fa
برگشت به اصل مطلب