ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2019: Volume 28 - Number 111

2019: Volume 28 - Number 110

2019: Volume 28 - Number 109

2019: Volume 27 - Number 108

2018: Volume 27 - Number 107

2018: Volume 27 - Number 106

2018: Volume 27 - Number 105

2018: Volume 26 - Number 104

2017: Volume 26 - Number 103

2017: Volume 26 - Number 102

2017: Volume 26 - Number 101

2017: Volume 25 - Number 100

2016: Volume 25 - Number 99

2016: Volume 25 - Number 98

2016: Volume 25 - Number 97

2016: Volume 24 - Number 96

2015: Volume 24 - Number 95

2015: Volume 24 - Number 94

2015: Volume 24 - Number 93

2015: Volume 24 - Number 2

2015: Volume 23 - Number 92

2015: Volume 23 - Number 92

2014: Volume 23 - Number 91

2014: Volume 23 - Number 90

2014: Volume 23 - Number 89

2014: Volume 22 - Number 88

2014: Volume 22 - Number 88

2013: Volume 22 - Number 87

2013: Volume 22 - Number 86

2013: Volume 22 - Number 85

2012: Volume 21 - Number 84

2012: Volume 21 - Number 83

2012: Volume 21 - Number 82

2012: Volume 21 - Number 81

2012: Volume 20 - Number 80

2011: Volume 20 - Number 79

2011: Volume 20 - Number 78

2011: Volume 20 - Number 77

2011: Volume 19 - Number 76

2010: Volume 19 - Number 75

2010: Volume 19 - Number 74

2010: Volume 19 - Number 73

2010: Volume 18 - Number 72

2009: Volume 18 - Number 71

2009: Volume 18 - Number 70

2009: Volume 18 - Number 69

2009: Volume 17 - Number 68

2008: Volume 17 - Number 67

2008: Volume 17 - Number 66

2008: Volume 17 - Number 65

2008: Volume 16 - Number 64

2007: Volume 16 - Number 63

2007: Volume 16 - Number 62

2007: Volume 16 - Number 61

2007: Volume 15 - Number 60

2006: Volume 15 - Number 59

2006: Volume 15 - Number 58

2006: Volume 15 - Number 57

2006: Volume 14 - Number 56

2005: Volume 14 - Number 55

2005: Volume 14 - Number 54

2005: Volume 14 - Number 53

2005: Volume 13 - Number 52

2004: Volume 13 - Number 51

2004: Volume 13 - Number 50

2004: Volume 13 - Number 49

2004: Volume 12 - Number 48

2003: Volume 12 - Number 47

2003: Volume 12 - Number 46

2003: Volume 12 - Number 45

2003: Volume 11 - Number 44

2002: Volume 11 - Number 43

2002: Volume 11 - Number 42

2002: Volume 11 - Number 41

2001: Volume 10 - Number 39

2001: Volume 10 - Number 37

2000: Volume 9 - Number 35

2000: Volume 9 - Number 33

1999: Volume 8 - Number 31

1999: Volume 8 - Number 29

1998: Volume 7 - Number 27

1998: Volume 7 - Number 25

1997: Volume 6 - Number 23

1997: Volume 6 - Number 22

1997: Volume 6 - Number 20

1996: Volume 5 - Number 18

1996: Volume 5 - Number 16

1995: Volume 4 - Number 14

1995: Volume 4 - Number 12

1994: Volume 3 - Number 10

1994: Volume 3 - Number 9

1993: Volume 2 - Number 8

1993: Volume 2 - Number 6

1993: Volume 2 - Number 5

1992: Volume 1 - Number 4

1992: Volume 1 - Number 3

1992: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Guilan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb