مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر می‌شود و هدف آن ارتقای دانش پزشکان، محققین و سایر حرفه های بهداشتی توسط انتشار جدیدترین مطالعات علمی است. این مجله در موضوعات اختصاصی پزشکی، بهداشت، علوم بالینی، پیراپزشکی، علوم پایه پزشکی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی، پرستاری و سایر موضوعات مرتبط مقاله منتشر می کند.
این مجله مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری و گزارش موردی را برای انتشار می‌پذیرد .برای نگارش مقاله به راهنمای نویسندگان مجله مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب