مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اخبار نشریه
نتایج سطح بندی نشریات در سال 1392

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع می رساند:
با اعلام نتایج سطح بندی نشریات در سال 1392 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان درجه علمی 1 را کسب نمود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب