مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اخبار نشریه
روزآمد شدن پایگاه JCR مربوط به مجلات ISI/Web of Science

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/15 | 
پایگاه JCR مربوط به مجلات ISI/Web of Science و شاخص های ارزیابی آن در سال ۲۰۲۱ روزآمد شد.
جهت دسترسی به فهرست مجلات ISI و مقادیر و اطلاعات جدید شاخص ها مستقیما به پایگاه JCR مراجعه نمایید .
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.43.58.fa
برگشت به اصل مطلب